Insider en outsider kunstenaars expositie

Een eenmalig kunstenaarscollectief exposeert onder de naam Stroom.
Stroom is ook de titel van een gedicht van Eva Gerlach. Het bijzondere aan deze expositie is dat reguliere kunstenaars (voor deze gelegenheid Insiders genoemd) samen met zogenaamde Outsider kunstenaars exposeren, waarbij ze zich in hun werk lieten inspireren door het gedicht van Eva. Outsider kunst is een term die wordt gebruikt voor alle kunst die niet binnen de gevestigde kunstwereld valt. De kunstenaars die in deze stroming thuishoren zijn veelal autodidact, wat betekent dat zij geen formele kunstopleiding hebben genoten.

Zij creëren een geheel eigen wereld die ontwapenend en vaak verrassend is en soms iets van de naïeve kunststroming weg heeft. In hun kunstenaarschap zijn ze niet “besmet” met de artistieke, culturele trends. Waar deze categorieën vaak strikt gescheiden worden gepresenteerd, vinden de deelnemende kunstenaars het een uitdaging om deze scheidslijn te doorbreken en hun werk gezamenlijk tentoon te stellen.

Locatie: Huis Kernhem, Kernhemseweg 7 Ede
Datum: 14/15, 21/22, 28/29 mei 2022
Tijd: 12.00 – 17.00 uur