About me


Afbeeldingsresultaat voor engelse vlag icoon

Bea Evers volgde een opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten in België, specialisatie portret en model. Tekenen en schilderen vormen haar grootste passie, en daarbij intrigeert haar vooral de mens in al haar facetten: “vaak word ik getroffen door beelden van alledag. Als een vorm, houding of blik me raakt, kan dat het startpunt zijn voor een schilderij, maar ik geniet het meest als ik die beelden weer los kan laten en er mijn eigen interpretatie aan kan geven. In mijn werk speel ik graag met de werkelijkheid, de kleuren, het licht, vormen, bewegingen, houdingen, binnen- en buitenwerelden. De werkelijkheid wegzettend in mijn handschrift. Een beetje vervormd, een beetje echt. Deze site is een kleine weerslag van een voortdurende zoektocht naar de mogelijkheden.”


Afbeeldingsresultaat voor britse vlag

Bea Evers studied at the Academy of Fine Arts in Belgium, where she specialized in portraiture- and live model painting. Painting and drawing are her greatest passion and best motivation.
She is intrigued by images from everyday life, the street, social media or a newspaper: “when I am attracted by a form, a way of being, or a detail, it can be the starting point of a painting. But I feel most satisfied when I am able to free myself from those images and give them my own interpretation. I like playing with reality, with colors, light, shapes, movements, attitudes, inner and outer worlds, and transform these images. They might appear a little distorted, even if realistic. This site gives a brief summary of her constant search for further improvements.”


Lid van Kunstgroep KP